F cw@51629b@i6ʁj
 
1(9.5km) ɓu(1)@2718b(7ʁ^6) 2(11.1km) 열l(3)@3148b(2ʁ^3)
@3(11.9km) JY(4)@3357b(4ʁ^2) 4(11.8km) Ҋ֎i(2)@3421b(5ʁ^2)
5(12.4km) Β˗zm(1)@3625b(4ʁ^1)
6(12.8km) q(2)@3950b(17ʁ^7) 7(17.6km) ؑnm(3)@5232b(5ʁ^6)
8(19.7km) R(4)@6018b(9ʁ^6)
 
 
yCۃf[^(Cے\)z
08 (É)  VCF CF14.4 xF81   kk@2.0m
10 (ls) VCF CF16.8 xF68 k@@ 1.2m
13 (ɐ) VCF܂ CF18.1 kk@3.0m
 

@